Persondatapolitik/Privacy Policy

Culligan Nordic Group (“vi”, “os” eller “vores”) anses som en gruppe af virksomheder registreret i de fire lande Norge, Sverige, Danmark og Finland. CVR-nr. Norge 984522738, CVR-nr. Sverige 556581-5023, CVR-nr. Danmark 32271529, CVR-nr. Finland 984522738.

Vi respekterer dit privatliv og forpligter os til at beskytte dine personoplysninger. Denne persondatapolitik (“Politik”) vil informere dig om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside i Norge, Sverige, Danmark eller Finland, på https://www.culligan.dk, https://www.culligan.se, https://www.culligan.dk eller https://www.culligan.fi, og/eller når du køber vores produkter eller tjenester.

Denne Politik har til formål at give dig information om, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger gennem din brug af vores hjemmeside, herunder eventuelle personoplysninger, du kan give os gennem hjemmesiden, når du opretter en konto eller køber et produkt.

Vores hjemmeside er ikke beregnet til børn, og vi indsamler ikke bevidst data relateret til børn.

Det er vigtigt, at du læser denne Politik sammen med eventuelle andre persondatapolitikker eller noter om retfærdig behandling, som vi kan give dig på specifikke lejligheder, når vi indsamler eller behandler dine personoplysninger, så du er fuldt klar over, hvordan og hvorfor vi bruger dine data.

Ændringer og opdateringer af denne Politik kan forekomme fra tid til anden. Eventuelle revisioner vil blive offentliggjort på denne side, så du altid er opmærksom på, hvilke oplysninger vi indsamler, og hvordan vi bruger disse oplysninger. Venligst gennemgå denne side regelmæssigt, så du er opmærksom på eventuelle ændringer.

VIGTIG INFORMATION OG HVEM VI ER

I overensstemmelse med databeskyttelsesloven er Culligan Nordic Group det ansvarlige selskab i de respektive lande og ansvarlig for hjemmesiden.

Vi har en databeskyttelsesansvarlig, som er ansvarlig for at håndtere spørgsmål knyttet til denne politik. Hvis du har spørgsmål til denne politik, herunder eventuelle anmodninger om at udøve dine juridiske rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlig ved at bruge kontaktoplysningerne nedenfor:

Fulde navn på juridiske enheder:

Waterlogic Norge AS

984522738,

Waterlogic Sverige AB

556581-5023,

Culligan Danmark ApS

32271529

Waterlogic Finland Oy

984522738

Titel på databeskyttelsesansvarlig: Marketing Manager Nordic

E-mailadresse: [email protected]

ÆNDRINGER I DINE OPLYSNINGER

Det er vigtigt, at de personoplysninger, vi har om dig, er nøjagtige og opdaterede. Vær venlig at holde os informeret, hvis dine personoplysninger (f.eks. navn eller adresse) ændrer sig i løbet af dit forhold til os, så vi kan opdatere vores registre.

DATA, VI INDHENTER OM DIG, OG HVORDAN VI INDHENTER DEM

“Personoplysninger” henviser til al information om enkeltpersoner, der kan identificere dem. Dette inkluderer ikke data, hvor identiteten er fjernet (anonyme data).

Information, du giver

Vi vil indsamle personoplysninger om dig, som du giver, når du: udfylder en kontaktformular på vores hjemmeside; abonnerer på nogle af vores tjenester; registrerer dig til en gratis prøveperiode; logger ind på vores portal og/eller nogle af vores apps; besvarer en undersøgelse; anmoder om download af vejledninger eller andre ressourcer på vores hjemmeside; engagerer dig med os via vores sociale mediekanaler; og/eller giver samtykke til at modtage markedsføringskommunikation fra os.

Disse oplysninger inkluderer personoplysninger som fuldt navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, afdeling, præferencer og vores kommunikation med dig.

Vi kan også indsamle oplysninger om din organisation, såsom firmanavn, årlig indkomst og den branche, du opererer i, samt fakturerings- og betalingsoplysninger, finansielle transaktionsoplysninger, kreditoplysninger og historik.

Information, vi indsamler om dig

Hver gang du besøger vores hjemmeside, kan vi automatisk indsamle følgende oplysninger:

Teknisk information, herunder internetprotokol (IP)-adresse, der bruges til at forbinde din computer til internettet, login-oplysninger, browsertype og -version, tidszoneindstilling, browsertilføjelser og -versioner, operativsystem og platform; og oplysninger om dit besøg, herunder fuldstændige Uniform Resource Locators (URL)-klikstrømme til, gennem og fra vores hjemmeside (herunder dato og tidspunkt), produkter, du har set på eller søgt efter, svartider for sider, downloadfejl, varighed af besøg på bestemte sider, sideinteraktionsoplysninger (såsom rulning, klik og musebevægelser) og metoder brugt til at navigere væk fra siden og eventuelle telefonnumre brugt til at ringe til vores kundeservicenummer.

Særlige kategorier af personoplysninger

Vi indsamler ikke særlige kategorier af personoplysninger om dig.

Hvis vi ikke kan indsamle nødvendige personoplysninger fra dig

Hvis vi har brug for at indsamle personoplysninger i henhold til loven eller i henhold til betingelserne i en kontrakt, vi har med dig, og du ikke giver disse oplysninger, når du bliver bedt om det, kan vi muligvis ikke opfylde kontrakten, vi har eller forsøger at indgå med dig (f.eks. for at levere varer eller tjenester til dig). I sådanne tilfælde kan vi være nødt til at annullere en vare eller tjeneste, du har bestilt fra os, men vi vil underrette dig, hvis dette er tilfældet.

HVORDAN VI BRUGER DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil kun bruge dine personoplysninger, når loven tillader det, og til de formål, der er angivet i denne politik. Disse formål er:

Når du giver dit samtykke Når det er nødvendigt for udførelsen af en kontrakt, vi har indgået eller skal indgå med dig Når det er nødvendigt for at opfylde en retlig eller regulatorisk forpligtelse For vores legitime interesser eller legitime interesser fra en tredjepart, forudsat at dine interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke overstiger disse interesser.

Vi kan bruge dine personoplysninger i forbindelse med levering og administration af de tjenester, du har anmodet om, og/eller for at besvare dine henvendelser. Hvis du ikke giver os visse oplysninger, kan vi måske ikke behandle din bestilling.

Vi kan også bruge dine personoplysninger til at opfylde vores juridiske forpligtelser, behandle klager og håndhæve vores vilkår og betingelser.

Vi kan bruge dine personoplysninger til vores legitime forretningsinteresser, herunder sikkerhedsforanstaltninger, forbedring af vores hjemmeside, forbedring af vores løsninger og tjenester og til generelle marketingformål. Vi vil dog ikke gøre dette, hvis vores interesser vejer tungere end dine interesser, rettigheder og friheder.

Formål med brug af dine personoplysninger

Vi har beskrevet nedenfor, hvordan vi agter at bruge dine personoplysninger:

at registrere dig som ny kunde; at behandle og levere din bestilling, herunder administration af betalinger, gebyrer og udgifter og inddrivelse af eventuelle ubetalte beløb til os; at administrere vores forhold til dig, herunder at informere dig om ændringer i vores vilkår eller privatlivspolitikker, anmode dig om at skrive en anmeldelse eller deltage i en undersøgelse; at sende dig nyhedsbreve for at holde dig opdateret om nye produkter eller tjenester eller anbefale andre varer eller tjenester, der måske interesserer dig, informere dig om særlige tilbud og invitere dig til vores arrangementer, kun hvis du har givet os dit samtykke til at modtage sådan kommunikation. For mere information om, hvordan vi kan markedsføre til dig, se afsnittet i denne politik med titlen “Markedsføringskommunikation”; at administrere og beskytte vores forretning og vores hjemmeside (herunder fejlfinding, dataanalyse, testning, systemvedligeholdelse, support, rapportering og opbevaring af data); at levere relevant hjemmesideindhold og annoncer til dig og måle eller forstå effektiviteten af sådan annoncering; at bruge dataanalyse til at forbedre og udvikle vores hjemmeside, produkter/tjenester, markedsføring, kundeforhold og oplevelser.

ÆNDRING AF FORMÅL

Vi vil kun bruge dine personoplysninger til de formål, vi har indsamlet dem til, medmindre vi rimeligt anser det nødvendigt at bruge dem til et andet formål, der er kompatibelt med det oprindelige formål. Hvis du ønsker en forklaring på, hvordan behandlingen for det nye formål er kompatibel med det oprindelige formål, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved at bruge kontaktoplysningerne, der er angivet ovenfor.

Hvis vi har brug for at bruge dine personoplysninger til et uforbundet formål, vil vi informere dig og forklare det juridiske grundlag, der tillader os at gøre det.

Bemærk venligst, at vi kan behandle dine personoplysninger uden din viden eller samtykke i overensstemmelse med de ovenstående regler, når dette kræves eller er tilladt i henhold til loven.

DATABEHOLDNING – HVOR LÆNGE OG HVOR?

Vi vil kun opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med indsamlingen, herunder for at opfylde eventuelle lovmæssige, regnskabsmæssige eller rapporteringsmæssige krav. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, vil vi kun behandle dine personoplysninger, indtil du tilbagekalder dit samtykke.

For at fastsætte den korrekte opbevaringsperiode for personoplysninger, overvejer vi mængden, arten og følsomheden af personoplysningerne, den potentielle risiko for skade ved uautoriseret brug eller videregivelse af personoplysningerne, formålene med behandlingen af personoplysningerne og om vi kan opfylde disse formål på andre måder samt gældende lovgivningsmæssige krav.

Vi vil træffe alle rimelige foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger behandles sikkert i overensstemmelse med denne politik.

UDLEVERING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Vi vil ikke sælge dine personoplysninger, og vi deler generelt ikke dine personoplysninger med tredjeparter, men der er nogle undtagelser. Vi kan dele dine personoplysninger på følgende måder (hvis det er nødvendigt):

for at levere de tjenester, du har anmodet om, hvilket kan indebære, at vi deler dine personoplysninger med vores autoriserede partnere/underleverandører, med en faktisk eller potentiel køber eller sælger af vores virksomhed og/eller nogen aktiver. Oplysninger om vores kunder og brugere vil være en af de overførte aktiver; med vores gruppeselskaber, hvilket betyder vores datterselskaber og moderselskaber samt datterselskaber eller moderselskaber af samme; for at opfylde eventuelle juridiske forpligtelser eller som ellers tilladt ved lov; for inkassoprocesser; af sikkerhedsårsager eller for at beskytte vores rettigheder eller tredjeparters rettigheder; i forbindelse med retskrav eller forsvar eller for at håndhæve vores vilkår og betingelser; og for at forhindre eller afsløre kriminelle handlinger og/eller anholde eller retsforfølge kriminelle, kan vi dele alle personoplysninger, vi indsamler, med politiet, andre offentlige eller private sektorer, statlige eller repræsentative organer i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette omfatter offentlige myndigheder, forsikringsselskaber, finansielle institutioner og/eller andre agenturer. Der kan være situationer, hvor vi er forpligtede til at overføre dine personoplysninger uden for Storbritannien. Vi vil kun overføre dine personoplysninger uden for Storbritannien, hvis vi har etableret passende sikkerhedsforanstaltninger.

MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKATION

Du vil modtage markedsføringskommunikation fra os, hvis du har anmodet om information fra os, købt varer eller tjenester fra os eller tilmeldt dig en kampagne. Vi vil ikke sende markedsføringskommunikation til dig, hvis du har valgt ikke at modtage dette.

Vi vil indhente dit udtrykkelige samtykke, før vi deler dine personoplysninger med virksomheder uden for vores gruppe til markedsføringsformål.

Du kan til enhver tid anmode os om at stoppe med at sende dig markedsføringsbeskeder ved at følge afmeldingslinkene i enhver markedsføringsbesked, du modtager.

DATABESKYTTELSE

Vi har implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre tab, misbrug eller uautoriseret adgang, ændring eller offentliggørelse af dine personoplysninger. Desuden begrænser vi adgangen til dine personoplysninger til medarbejdere, agenter, entreprenører og andre tredjeparter, der har behov for at kende og få adgang til dataene. De vil kun behandle dine personoplysninger efter vores instruktioner og er underlagt tavshedspligt. Vi har etableret procedurer til håndtering af mistanke om brud på personoplysninger, og vi vil underrette dig og eventuelle relevante tilsynsmyndigheder om et brud, hvis vi er juridisk forpligtet til det.

DINE JURIDISKE RETTIGHEDER

I henhold til databeskyttelseslovgivningen har du følgende rettigheder i forhold til dine personoplysninger:

at anmode om oplysninger om de personoplysninger, vi har om dig, og kilderne til disse oplysninger. Du kan anmode om en kopi af alle personoplysninger, vi har om dig. Denne tjeneste er normalt gratis, men vi har ret til at opkræve et “rimeligt gebyr” under visse omstændigheder; at anmode om rettelse af eventuelle unøjagtigheder i forhold til de personoplysninger, vi har; i visse tilfælde at anmode om sletning af dine personoplysninger; at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger; at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger; i visse tilfælde at anmode om overførsel af dine personoplysninger til dig eller en ny leverandør, hvis dataene behandles automatisk; og at tilbagekalde samtykke til behandling af dine personoplysninger. Dette vil ikke påvirke behandlingen, der allerede er udført med dit samtykke.

Hvis du ønsker at udøve nogen af de ovennævnte rettigheder, bedes du kontakte vores databeskyttelsesansvarlige ved hjælp af kontaktoplysningerne, der er angivet i denne politik.

Du har også ret til at klage til tilsynsmyndigheden. I Storbritannien er dette Information Commissioner’s Office (ICO). Vi vil dog sætte pris på muligheden for at håndtere dine bekymringer, før du kontakter ICO, så kontakt os venligst først.

LINKS

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts websteder, tilføjelser og applikationer. Ved at klikke på disse links eller aktivere disse forbindelser kan tredjeparter indsamle eller dele data om dig. Vi har ikke kontrol over disse tredjepartswebsteder og er ikke ansvarlige for deres privatlivspolitikker. Når du forlader vores hjemmeside, opfordrer vi dig til at læse privatlivserklæringen for hver hjemmeside, du besøger.

COOKIES

Vores hjemmeside bruger cookies for at adskille dig fra andre brugere. Dette hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du gennemser vores hjemmeside. Se venligst vores cookiepolitik for mere information om de cookies, vi bruger, og de formål, vi bruger dem til.

KONTAKT

Spørgsmål, kommentarer og henvendelser vedrørende denne politik er velkomne og bør sendes pr. e-mail til databeskyttelsesansvarlig på den e-mailadresse, der er angivet ovenfor.

Sidst opdateret i november 2023.