CULLIGAN NORDIC GROUP

Culligan Nordic Group arbejder konstant på at forbedre vores produkter, procedurer og rutiner for at sikre etisk handel og en miljøvenlig tankegang.

Vores virksomhedspolitik

Culligan Nordic Group skal være en pålidelig og serviceorienteret leverandør gennem effektiv planlægning og god kommunikation med kunden. Vi skal være omstillingsdygtige og gennemføre punktlige leverancer og serviceopgaver. Culligan som koncern er meget optaget af at være miljøvenlig og etisk i vores forretning. Vi producerer vores vandmaskiner fra egne fabrikker, hvor vi sørger for, at HMS og retfærdige lønninger bliver varetaget for vores ansatte. Derudover er alle vores kaffemaskiner og øvrige vandmaskiner produceret i Europa under forhold, der varetager HMS, miljø og retfærdige lønninger.

Produkterne er 100% genanvendelige og indeholder ikke kemikalier, som kan være skadelige for hverken forbrugerne eller miljøet. Produkterne er mærket i energiklasse A+ eller bedre.

Vi vil arbejde for løbende at forbedre vores virksomhed ved at:

 • Stræbe efter at forstå kundernes, markedets og omgivelsernes nuværende og fremtidige behov, samt opfylde deres, myndighedernes og ejernes krav og forventninger.
 • Have løbende fokus på forbedring af processer og metoder med opdaterede teknologiske værktøjer, og forsøge at udvikle en forbedringskultur gennem hele virksomheden.
 • Involvere medarbejdere for at skabe sammenhold, engagement og ejerskab til arbejdsprocesser og arbejdsmiljø.
 • Løbende vurdere muligheder for alternativ transport af varer og tjenester med f.eks. elbil-løsninger.
 • Reducer vores klimaaftryk gennem målrettet arbejde baseret på identificerede aspekter som f.eks. CO2-aftryk.
 • Have målrettet fokus på genbrug og genanvendelse af maskiner, produkter og emballage.
 • Tilbyde Svanemærket kaffeservice, der stiller krav til certificerede forbrugsvarer, både økologisk og socialt. Ligeledes køretøjer, service, maskiner og rutiner, skal opfylde specifikke krav og benyttes effektivt.
 • Til enhver tid følge de miljømæssige krav, der stilles af gældende love og forskrifter og andre interessenters krav, vi har tilsluttet os.

Dette bekræftes gennem vores ISO-certifikater 9001 og 14001 i både Norge og Sverige. Vi arbejder mod ISO-certificering i Danmark også og håber at have dette på plads inden udgangen af 2024.

Retningslinjer, certificeringer og akkrediteringer

Vi er stolte af at have følgende retningslinjer, certificeringer, akkrediteringer og medlemskaber, som gør, at vi skiller os ud

Vores virksomhedspolitik er retningslinjer, der styrer vores virksomheds handlinger og procedurer.

 

Culligan Nordic – operational policy (dansk)

Culligan Nordic – operational policy (english)

Dette dokument afspejler virksomhedens samfundsansvar for etisk og bæredygtig forretningspraksis for Culligans nordiske aktiviteter. Arbejdet er en integreret del af vores fælles nordiske styringssystem, som er certificeret i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og styrer også vores miljøarbejde.

 

Culligan Nordic CSR policy (english)

Ved at etablere en affaldshåndteringspolitik hos Culligan Nordic Group arbejder vi for at reducere mængden af affald, mindske mængden af skadelige stoffer i materialer og produkter, reducere de negative effekter på menneskers sundhed og miljøet, som affald forårsager. Og fremme en praktisk anvendelse af affaldshierarkiet og udnytte ressourcerne i affaldet, også kendt som cirkulær økonomi.

 

Culligan Nordic – waste management policy (english)

Denne Leverandørkodeks opsummerer Culligan Groups forventninger til sine leverandører og afspejler Culligan Groups synspunkter. Selvom lokale skikke og lovgivninger varierer fra land til land, er betydningen af menneskerettigheder en global og universel konstant, og denne Leverandørkodeks er tilsigtet at reflektere denne vigtighed. Culligan Group forventer, at hver leverandør overholder følgende krav:

Overhold alle gældende love, regler og forskrifter, herunder men ikke begrænset til dem, der gælder for produktion, medarbejdere og miljøet. Derudover kræver Culligan, at leverandørerne forstår og overholder denne Leverandørkodeks og udfører alle nødvendige skridt for at handle i overensstemmelse med dens bestemmelser.

 

Culligan Nordic – Supplier Code Of Conduct (english)

Den internationale HACCP-certificering er en unik anerkendelse, der bekræfter Waterlogics engagement i at sikre den højeste hygiejne og sikkerhed, og beviser, at vores løsninger kan udgøre en ægte forskel.

HACCP-systemet er et internationalt anerkendt system for fareanalyse og risikovurdering inden for fødevareindustrien, især med hensyn til forurening med mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer.

 

Vi opfylder standarden BS 6920. Alle komponenter i hvert produkt skal opfylde disse standarder for at blive anerkendt i overensstemmelse.

Standarden fastsætter, hvor velegnede ikke-metalliske materialer og produkter, der er relateret til menneskers vandforbrug, er i forhold til den effekt, de har på vandkvaliteten. Alle komponenterne i hvert produkt skal opfylde disse standarder for at blive anerkendt i overensstemmelse.

Vores vandkølere er certificeret som helt fri for bisphenol A (BPA), et kemikalie, der ofte bruges i plastprodukter, og som er blevet forbundet med sundhedsproblemer. Test udført af det internationalt anerkendte SGS Laboratories i Shanghai har bekræftet, at der ikke findes bisphenol i plastdelene brugt i vores vandkølere.

 

Vores vandkølere opfylder de strengeste sikkerheds- og miljøstandarder i Nordamerika og Europa:

ETL certificeret: Nordamerikansk overensstemmelsescertifikat for faciliteter. For mere information, besøg: https://www.intertek.com/product-certification-marks/etl/

CE certificeret: Europæisk mærkning, der er en producents erklæring om, at produktet overholder EU’s direktiver om sundhed, miljø og sikkerhed.

Vi er medlem af returordningen Elretur. Dette sikrer genanvendelse og miljørigtig håndtering af elektrisk og elektronisk affald. Desuden sørger vi for, at genanvendelsesprocessen også tages i betragtning ved design og produktion af vores produkter.

Den internationale forening for VVS-arbejde og mekaniske tjenesteydelser har beskyttet offentlighedens sundhed og sikkerhed i treogtres år ved at samarbejde med myndigheder og industri for at implementere omfattende VVS- og mekaniske systemer over hele verden. Se altid efter IAPMO R&T Platinum mærket. Det er din garanti for, at vandkøleren er sikker i brug og leverer de ydelser, den lover. For mere information: www.iapmo.org

Affaldshåndtering og affaldsminimering

Vi er medlem af returordningerne Elretur og Grønt Punkt, og vi leverer varer og service med el-varevogn så vidt muligt.

Flaskerne, som benyttes til vores kildevandskølere, indgår i et pantssystem, der sikrer, at de bliver genbrugt så mange gange som muligt. Alle vores afdelingskontorer benytter sig af kildesortering, og defekte kølere returneres til specialaffaldsstation i en fast aftale.

 • Alle vores vandmaskiner og kaffemaskiner er 100% genanvendelige.
 • Al vores emballage bliver genanvendt.
 • Alle vores filtre er nedbrydelige.
 • Vi varetager vores producentansvar for retur af emballage til Elretur.

 

Etisk handel

Vi stiller krav til leverandørkæden, og vi stiller krav til egen virksomhed:

 • Vi skal kontinuerligt arbejde med at forbedre egen politik og praksis, som kan bidrage til, at leverandørerne efterfølger vores retningslinjer for etisk handel.
 • Virksomheden, inklusive alle ansatte, skal aldrig tilbyde eller modtage ulovlige eller uretmæssige pengegaver eller andre godtgørelser for at opnå forretningsmæssige eller private fordele for egen del eller fordele for kunder, agenter eller leverandører.
 • Vores leverandører og vi skal undgå handelspartnere, der har aktiviteter i lande, der er pålagt handelsboykot af FN og/eller norske myndigheder.

Retningslinjerne for etisk handel omfatter også miljøet

 • Vi skal gennemføre tiltag for at reducere negative effekter på sundhed og miljø i hele værdikæden ved at minimere udledninger, fremme effektiv og bæredygtig ressourceanvendelse, inklusiv energi og vand, og at minimere drivhusgasudledninger i produktion og transport.
 • Det lokale miljø ved produktionsstedet skal ikke udnyttes rovdriftsmæssigt eller skades af forurening. National og international miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes, og relevante udledningstilladelser skal indhentes.

Du finder vores Politik for bæredygtig forretningspraksis højere oppe på denne side.

Energi

Vores produkter er blevet prøvet, testet, godkendt, mærket, forseglet og certificeret af verdens førende kontrolorganer.

 • Alle vores maskiner er lavenergi.
 • De fleste af vores maskiner har standby-modus, der sikrer minimalt strømforbrug, når maskinen ikke er i brug.
 • Alle vores maskiner sikrer koldt vand fra første kop, hvilket forhindrer, at man lader vandet løbe og sparer naturressourcer.
 • Vi benytter kun genopfyldelige Co2-beholdere og ikke engangsbeholdere.

Vand er vores verden

Alt, hvad vi gør, handler om bedre vand. Læs mere om vores historie, vores forpligtelser og vores globale brands.

For alle, overalt:
Hjemme, på kontoret eller på farten.

Produkter leveret globalt til over 6 millioner hjem

Produkter leveret globalt til over 2,5 millioner kontorer

Mere end 900 lokationer globalt

Mere end 85 års erfaringer