CULLIGAN NORDIC GROUP – BRUGSVILKÅR

Dette websted drives af Culligan Nordic Group, en gruppe virksomheder registreret i de fire lande Norge, Sverige, Danmark og Finland. CVR.nr. Norge 984522738, CVR.nr. Sverige 556581-5023, CVR.nr. Danmark 32271529, CVR.nr. Finland 984522738, samlet betegnet som “Operatøren.”

Licens og personoplysninger Operatøren giver dig en ikke-eksklusiv licens til at bruge dette websted i overensstemmelse med følgende brugsvilkår. Operatøren kan til enhver tid og uden forudgående varsel tilbagekalde licensen.

Med “personoplysninger” forstås oplysninger som dit navn, postadresse, e-mailadresse, ISP, telefonnummer og andre personlige oplysninger, der gives af dig eller indsamles om dig i henhold til gældende lokal lovgivning. Hvis du giver os personoplysninger, kan vi anvende disse til at besvare dine henvendelser, tilpasse din brugeroplevelse, kontakte dig via e-mail og sende dig e-mails med information om nye produkter, tjenester eller tilbud. Ved at give oplysninger til Operatøren via dette websted samtykker du i vores lagring og brug af oplysningerne som beskrevet i disse brugsvilkår, i privatlivspolitikken samt i vores politik om brug af cookies.

Materiale på webstedet Dette websted indeholder materiale, der tilhører Operatøren. Dette materiale omfatter, men er ikke begrænset til, design, layout, udseende, grafiske elementer samt materiale i dokumentbiblioteket (“Culligan-materiale”). Materiale er beskyttet af immateriel ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, ophavsrettigheder og varemærkerettigheder (“IPR”).

Du kan se, bruge, downloade og gemme materialet på dette websted kun til personlig brug eller til brug i forskning. Erhvervsmæssig brug er ikke tilladt, medmindre der foreligger udtrykkelig tilladelse fra Operatøren. I forbindelse med dette websted kræves der udtrykkelig tilladelse og licens til at bruge dokumentbiblioteket, der indeholder specifikt Culligan-materiale (“licensen”). Videreformidling, genudgivelse eller andre metoder til at gøre materiale på dette websted tilgængeligt for tredjepart er forbudt. Under licensen kræves det, at brugeren godkender og samtykker i, at alle IPR vedrørende Culligan-materialet, herunder alle varemærker, logoer og design (“Culligan-IP”), er og vil forblive Operatørens eller medlemmer af Culligan Group’s ejendom. Licensen vil være en ikke-eksklusiv licens for brugeren til at bruge navnet “Culligan” og Culligan-IP og -brandvæg udelukkende i forbindelse med markedsføring og salg af produkter som autoriseret distributør for Culligan og i markedsførings-, reklame- og tilbudsmateriale, som brugeren udelukkende bruger i denne forbindelse og forudsat, at sådant materiale er forhåndsgodkendt af Operatøren. Under licensen samtykker brugeren i ikke at udføre, deltage i eller tillade aktiviteter eller handlinger, hvor “Culligan”-navnet eller IPR- eller brandvægsnavnet eller materiale på dette websted eller i dokumentbiblioteket eller omdømmet i denne sammenhæng kan lide skade eller blive smittet på nogen måde.

Uautoriseret brug af dette websted kan medføre erstatningsansvar og/eller være en strafbar handling.

Operatøren forbeholder sig retten til at ændre disse brugsvilkår, der styrer brugen af dette websted. Det er dit eget ansvar regelmæssigt at læse disse brugsvilkår. Ved at fortsætte med at bruge dette websted samtykker du automatisk i alle sådanne brugsvilkår.

Nøjagtighed af informationen Informationen på dette websted gives i god tro og er udelukkende ment som generel information og til generel interesse.

Selvom Operatøren bestræber sig på at holde informationen opdateret og korrekt, er de ikke ansvarlige for eventuelle unøjagtigheder og giver ingen garanti for nøjagtighed, pålidelighed eller egnethed, og hvis du stoler på eller baserer dig på sådan information, gør du det helt på eget ansvar.

Informationen på dette websted skal ikke betragtes som absolutte kendsgerninger og udgør ikke nogen form for rådgivning eller anbefaling.

Ved at bruge dette websted bekræfter du, at du ikke baserer dig på sådan information.

Eventuelle tvister mellem dig og tredjepart, der er nævnt eller henvist til på dette websted, sker helt og holdent på din egen risiko og ansvar.

Links Dette websted indeholder links til andre websteder. Operatøren påtager sig intet ansvar eller forpligtelser for indholdet på andre websteder, der ikke er underlagt streng kontrol af Operatøren eller andre medlemmer af Culligan Group. Ingen link er ment at give eller skal opfattes som at give Operatørens anerkendelse af sådanne websteder.

Du må ikke oprette links til dette websted fra andre websteder eller dokumenter uden skriftlig godkendelse fra Operatøren.

Forpligtelse Operatøren garanterer ikke, at brugen af dette websted vil være kompatibel med alt hardware eller software, der bruges af besøgende på webstedet.

Selvom der altid er en vis risiko ved at give personoplysninger, og ingen systemer er fuldstændig sikre, bestræber Operatøren sig på at træffe rimelige forholdsregler i forhold til oplysningerne og hindre og minimere en sådan risiko i forbindelse med din brug af dette websted.

Under ingen omstændigheder vil Operatøren være ansvarlig for tab eller skade af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, indirekte eller efterfølgende tab eller skade, der skyldes tab af oplysninger eller indtægter i forbindelse med brugen af dette websted.

Hele aftalen Disse brugsvilkår (inklusive privatlivspolitikken og vores politik om brug af cookies) omfatter alle vilkår, som du og Operatøren accepterer i forbindelse med brugen af dette websted, medmindre andet er skriftligt aftalt med dig.

Gældende lov og accept af disse brugsvilkår og betingelserne Dette websted kontrolleres og drives af Operatøren fra deres kontorer i Norden. Udformningen, eksistensen, opbygningen, ydelsen, gyldigheden i alle aspekter i disse betingelser (som beskrevet i dette punkt i disse brugsvilkår), eller enhver form for tvist i forbindelse med materialet på dette websted, reguleres af engelsk lovgivning. Norske, svenske, danske eller finske domstole har eksklusiv jurisdiktion til at løse konflikter, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med disse brugsvilkår og/eller dette websted.

Ved at bruge dette websted accepterer du automatisk disse brugsvilkår.